Nyheter

 

NYHETER

 

NYA REGLER FÖR .FI

2016-04-26

 

Den internationella registry-registrarmodellen införs även för fi-domännamn

 

För fi-domännamn införs en ny verksamhetsmodell den 5 september 2016. Modellen tydliggör Kommunikationsverkets och registrarernas roller. I framtiden är det möjligt att skaffa ett fi-domännamn och alla anknutna tjänster endast hos ens egen registrar. Kommunikationsverket fortsätter garantera fi-domännamnsverksamhetens höga kvalitet genom att övervaka registrarerna.

 

Verksamhetsmodellen för fi-domännamnsservicen, som Kommunikationsverket administrerar, ändras den 5 september 2016 när reglering av fi-domännamn enligt informationssamhällsbalken träder i kraft. I och med att den nya modellen införs skaffar man ett fi-domännamn och alla därtill relaterade tjänster hos en egen registrar.

 

Fi-domännamn kan sökas fritt, då begränsningarna avseende sökandes hemort slopas. I framtiden kan användarens hemort vara var som helst i världen, vilket betyder att även utländska företag, organisationer och privatpersoner kan få ett fi-domännamn. Också åldersgränsen på 15 år slopas. Sådana domännamn som består av en kombination av en persons för- och efternamn får i framtiden registreras fritt. Registrering av fi-domännamn i syfte att överlåta dem vidare är inte längre lagstridigt såsom tidigare.

 

Den nya verksamhetsmodellen tydliggör Kommunikationsverkets och registrarernas roller

 

Kontakta gärna Vallette AB för vidare konsultation.

 

 

 

Update on new gTLDs

 

2016-01-26

 

 

Valätt AB fortsätter att lansera fler nya toppdomäner i vår nya schema , däribland flera efterlängtade nya toppdomäner dessa senaste veckorna :

 

Fria Nya TLDs

.auto

.car

.cars

.family

.protection

.security

.swiss

.theatre

.vin

.wine

 

 

2016-01-15

 

De Nya toppdomänerna.

 

Hur påverkar dessa dig?

 

Det finns för närvarande cirka 300 olika toppdomäner (TLD), såsom .com, .se, .no och .de. Hittills har tillväxten i antalet toppdomäner varit relativt långsam. Emellertid har det länge talats om att öppna upp toppdomäner friare - och det är precis vad som händer nu.

I juni 2011, ICANN (Internet Corporation för Assigned Names and Numbers) beslutade att öppna ansökningar om nya toppdomäner.

Totalt 1,930 ansökningar kom in, varav 1409 var unika.

Antalet toppdomäner kan därför potentiellt öka med nästan 500%. Dessa nya toppdomäner kallas (Nya generiska toppdomäner).

 

Det är osannolikt att alla toppdomäner som används för att passera alla ICANN: s valideringar, men det finns fortfarande förväntas bli en betydande ökning av antalet toppdomäner.

 

Se mer information på följande länk.

 

Informationsfilm om nya GTLDs

 

 

 

2015-09-10

 

 

Statistik från Trademark Clearinghouse!

 

Det finns nu 37971 varumärken registrerade i Trademark Clearinghouse (TMCH).

49,13% har registrerats för flera år.

82,72% har registrerats via ombud till TMCH

94,20% av ansökningarna har blivit verifierade och godkända.

Databasen innehåller nu märken från 109 olika länder och omfattar 121 olika områden.

Varför registrera sitt varumärke i TMCH?

 

Kontakta någon av våra konsulter på Valätt för mer information. info@valatt.se

 

 

Nya regler för .FI!

 

Den 5 september 2016 så kommer Finland ändra sin lagstiftning gällande den finska toppdomänen .fi. Ficora (den organisation som hanterar .fi) kommer att övergå till en fullskalig registry-registrar modell.

 

I dag kan man alltså vända sig direkt till Ficora för registrering av en .fi men efter 5 september 2016 så måste man istället vända sig till en av Ficora godkänd registrar. .fi kommer också att släppas fri att registrera då kravet på lokal ägare slopas.

 

Domäner registrerade innan 5 september 2016 kommer att vara fortsatt aktiva men kommer alltså i framtiden bara kunna förnyas via en registrar

 

Kontakta någon av våra konsulter på Valätt för mer information. info@valatt.se

 

 

 

NYHETER

 

Get in touch:

Copyright @ All Rights Reserved.